Polska wersja
 
stempel jubileuszowy

Usługi specjalne

Przyjmując za oczywiste stosowanie całego instrumentarium translatorskiego
w działalności biura DEUTPOL pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka dodatkowych usług firmy.

Poniżej wymienione prace mogą być wykonane na życzenie lub w razie potrzeby w połączeniu z tłumaczeniem lub w ramach zlecenia niezależnego od tłumaczenia:
  • opracowanie szaty graficznej
  • obróbka zdjęć w różnych programach i formatach
  • elektroniczne przygotowanie dokumentu do druku, na przykład w programie Adobe CS 6, w szczególności w aplikacji InDesign
www.deutpol.de
Impressum