Polska wersja
 
akt nominacji tłumacza pisemnego

Biuro ściśle współpracuje ze specjalistami różnych dziedzin, a teksty tłumaczeń poddawane są korekturze przez osoby, dla których język tłumaczenia jest językiem ojczystym. Dzięki temu możliwe są także przekłady tekstów z dziedzin
i zakresów nie wymienionych powyżej.

Nieustanna aktualizacja wyposażenia w materiały słownikowe i encyklopedyczne, poszerzanie wiedzy i właściwe wyposażenie komputerowe stwarzają warunki do realizacji wysokiej jakości tłumaczeń, dając tym samym zadowolenie klientowi,
a tłumaczowi radość z dobrze wykonanej pracy twórczej.

Używany język żyje, ulega dynamicznym zmianom, poddając się ogólnemu, naukowemu i technicznemu rozwojowi. Dzień w dzień powstają nowe pojęcia.
Aby nadążyć za ciągłym rozwojem języka w Niemczech, Polsce i innych krajach
w codziennej pracy wykorzystywane jest podłączenie do sieci internetowej.


strona 2/3
www.deutpol.de
Impressum